Temperatura i warunki atmosferyczne mają istotny wpływ na funkcjonowanie instalacji rurociągowych. Wynika to ze specyficznych właściwości metali, z których powstają elementy takich układów. Temperatura może zmieniać własności fizykochemiczne wykorzystanych materiałów oraz ich stopów, co pozostaje nie bez znaczenia dla samych rurociągów.


Temperatura i warunki atmosferyczne mają istotny wpływ na funkcjonowanie instalacji rurociągowych. Wynika to ze specyficznych właściwości metali, z których powstają elementy takich układów. Temperatura może zmieniać własności fizykochemiczne wykorzystanych materiałów oraz ich stopów, co pozostaje nie bez znaczenia dla samych rurociągów.


Temperatura a struktura metali

Wzrost temperatury względem ośrodka zwykle zmniejsza wytrzymałość metali oraz ich stopów, przez co stają się one bardziej plastyczne. Spadek temperatury względem ośrodka prowadzi natomiast do podniesienia odporności, a jednocześnie zmniejszenia plastyczności. Wskaźniki te nie występują we wszystkich przypadkach, jednak mają istotne znacznie w przypadku większości instalacji rurociągowych. Jako przykład posłużyć stal, w której pod wpływem temperatury zmienia się wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności, moduł sprężystości wzdłużnej, przewężenie, wydłużenie oraz udarność. Struktura metali używanych w konstrukcji rurociągów jest polikrystaliczna, co oznacza budowę z wielu ziaren o różnorodnej orientacji krystalograficznej. W praktyce rzeczywista wytrzymałość materiału zależy od wypadkowej trwałych, a także ich granic ulegających zmienia zależnie od temperatury.

Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom

Aby przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom związanym z oddziaływaniem temperatury, w instalacjach rurociągowych należy stosować odpowiednie usprawnienia. Dotyczy to nie tylko umiejętnego doboru elementów systemu, ale tez ich prawidłowego montażu. Bezpieczeństwo i bezawaryjność instalacji mogą podnieść specjalnie zaprojektowane obejmy stalowe do rur. Ich zastosowanie jest szczególnie zalecane w przypadku przewodów stalowych czy miedzianych, które przewodzą media o wysokich temperaturach. Warto sięgać zwłaszcza po obejmy do rur od producenta o odpowiedniej renomie, dostępne w ofercie firmy Sikla. Odpowiednich rozwiązań wymagają też instalacje chłodzące i klimatyzacyjne. W ich przypadku obejma do łączenia rur powinna zapobiegać niekorzystnemu zjawisku, jakim jest kondensacja pary wodnej. Z tego względu najlepszym wyjściem będzie produkt wyposażony w warstwę izolacji. Taka zaciskowa obejma do rur stalowych powinna posiadać odpowiednią wkładkę, np. z warstwą elastomerowej pianki na stykowych powierzchniach zewnętrznych. Praktycznym rozwiązaniem jest też płaszcz z czarnej folii PVC. Obejmy na rury stalowe o takiej konstrukcji zapewniają optymalne połączenie z pozostałą izolację, co efektywnie chroni przed tworzeniem się kondensatu.

Skład chemiczny i fazowy

Duży wpływ na instalacje rurociągowe ma skład chemiczny i fazowy używanych materiałów. Wzrost temperatury metali i ich stopów zmienia ich wskaźniki wytrzymałościowe. Oferujący wysokiej jakości obejmy do rur producent jest w stanie dostarczyć produkty, które bardzo dobrze sprawdzają się w instalacjach wymagającej dodatkowej ochrony pod tym względem. Na szczególną uwagę zasługują elementy wyposażone w przeguby o odpowiednio elastycznej konstrukcji. Tego rodzaju obejmy do rur z kwasówki lub innych materiałów charakteryzują się optymalnymi parametrami izolacyjnymi, co wynika właśnie z zastosowania elastomeru. Produkty te są zarazem łatwe w montażu. Obejma o jednej wielkości pozwala na zamocowanie rur charakteryzujących się różnymi średnicami, ze względu na wyrównywanie dopuszczalnych różnic za pomocą pianki. Wyroby te można też wykorzystać do montażu rur chłodniczych bez mocowania z użyciem pasty uszczelniającej, a jedynym wymogiem jest doklejenie izolacji rur do czołowej strony wkładki. Takie rozwiązanie przedłuża zarazem żywotność całego układu narażonego na zmiany temperatury czy oddziaływanie czynników atmosferycznych.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież