Jak odpowietrzyć podłogówkę

Coraz częściej spotyka się ogrzewanie podłogowe, które z czasem ulega zapowietrzeniu.

Rozpoznajemy to po szumach i innych dźwiękach dochodzących spod podłogi oraz po spadku wydajności. Warto zauważyć, że taki stan rzeczy nie świadczy o wadliwości instalacji. Z pewnością odpowietrzenie musimy wykonać zaraz po zakończeniu instalowania ogrzewania podłogowego.

Po jakimś czasie instalacja znowu wypełnia się powietrzem. W takim przypadku powtarzamy odpowietrzenie. Odpowietrzanie instalacji podłogowej. W nowoczesnych instalacjach znajduje się zawór służący do odpowietrzenia. Znajduje się przy rozdzielaczu na belce powrotnej.

Odpowietrzanie podłogówki

Należy pamiętać, że każda pętla grzewcza na swój automatyczny zawór odpowietrzający. Jak postępować w trakcie odpowietrzania.

  • Na wstępie pompę działającą w instalacji nastawiamy na najwyższy bieg.
  • Zamykamy zawory odpowietrzające w pozostałych pętlach, które odpowietrzymy z w dalszym etapie.
  • Załączamy dopływ wody. Czas jaki jest potrzebny na odpowietrzenie mieści się w przedziale 10-15 minut. Czekamy aż zostanie przepompowana cała woda.

Uzupełnianiu braku wody mogą towarzyszyć różne dźwięki z odpowietrzacza.

  • Zamykamy pętlę z przepompowaną już wodą, a czynność opisaną w punkcie 3 powtarzamy dla kolejnej pętli, aż odpowietrzymy wszystkie pętle.
  • Po uzupełnieniu braku wody w wszystkich pętlach otwieramy zamknięte zawory i włączamy instalację grzewczą.

W nowoczesnych domach spotyka się ogrzewanie mieszane czyli ogrzewanie podłogowe połączone z montowaniem tradycyjnych grzejników. W takim przypadku po odpowietrzeniu pętel w ogrzewaniu podłogowym należy odpowietrzyć grzejniki. Nie wykonanie tej czynności może spowodować rdzewienie rur w instalacji podłogowej. Zaniedbanie może prowadzić nawet do usterki ogrzewania podłogowego.

W obecnych czasach nie da się jednoznacznie określić co jaki czas trzeba odpowietrzać. Należy czekać na sygnały instalacji. Doświadczenie podpowiada, że nawet najnowsze instalacje ogrzewania podłogowego wymagają co jakiś czas odpowietrzenia.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież