Warto pamiętać, że nie każda tania firma remontowa jest dobra. Sugeruj się zawsze opiniami i rozmową z ekipą. Większość prac remontowych warto powierzyć specjalistycznej firmie, która zajmuje się budowlanką. W ramach niezobowiązującej umowy można poznać wstępne koszty remontu i wszelkich dodatkowych prac. Na robociznę wpływa skala projektu i rodzaj wybranych materiałów. Należy pamiętać, że każdy projekt podlega indywidualnej wycenie.


Fachowo z fachowcem – co powinna zawierać umowa o remont?

Umowa o remont powinna być tak skonstruowana aby zapewniała bezpieczeństwo inwestorowi. W przypadku niepowodzenia jest ważnym dowodem w sprawie sądowej. Co więc powinien zawierać taki dokument?

W przypadku umowy o remont należy oprzeć się o przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawie budowlanym oraz wymogi techniczne określone w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, który powinny spełniać budynki i ich usytuowanie.

Czym są usługi remontowe w myśl przepisów prawa? To:

„Przebudowa w istniejącym obiekcie budowlanym

Modernizacja w istniejącym obiekcie budowlanym

Odtwarzanie stanu pierwotnego w istniejącym obiekcie budowlanym (w tym przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż były używane w stanie pierwotnym)”.

W czasie zawierania umowy ważne jest aby była na piśmie z dołączonymi wszelkimi załącznikami w postaci dokumentacji budowlanej. W przypadku posiadania gotowego projekty architekta , także musi zostać dołączony do umowy o wykonanie prac remontowych.

Uwaga! W przypadku małych remontów można zawrzeć umowę ustną jednak jeśli dojdzie do konfrontacji w sądzie będzie bardzo trudno udowodnić zasadność stawianych zarzutów oraz dochodzić ewentualnych roszczeń.

Co powinna zawierać umowa o wykonanie remontu?

Umowa powinna być bardzo szczegółowa i precyzyjnie określać zakres zleconych prac. Nie należy pominąć wymagań stawianych danym usługą. Kosztorys i harmonogram wykonywanych prac. Mając dobrze sporządzona umowę w razie jakiś problemów i konfliktów, od razu będzie jasna sytuacja, kto odpowiada za ich rozwiązanie.

Uwaga! Jeśli zależy Ci na zgodności wykonanych prac z przyjętymi w projekcie założeniami zdecyduj się na usługi biura architektonicznego. Dzięki temu zaoszczędzisz sobie stresu związanego z pilnowanie ekipy remontowej oraz czasu potrzebnego na wizytację budowy.

Ważne elementy w umowie z ekipą remontową.

 1. Szczegółowy zakres wykonywanych prac. Na przykład prace ścienne w salonie takie jak szlifowanie, uzupełnienie ubytku i malowanie. Warto zamieścić informacje kto odpowiada za transport potrzebnych produktów.

 2. Szczegółowy standard wykonywanych prac, który można w umowie nazwać „najwyższej staranności”.

 3. Harmonogram realizacji prac, który może zawierać kary umowne na wypadek niedotrzymania terminu prac.

„Najważniejsze terminy w umowie:

 • termin przekazania obiektu wykonawcy

 • termin rozpoczęcia prac remontowych przez wykonawcę

 • termin zakończenia prac remontowych przez wykonawcę

 • termin odbioru końcowego robót

 • termin usunięcia wad wykrytych przy odbiorze

 • termin płatności wynagrodzenia

 • termin obowiązywania gwarancji i rękojmi.”

 1. Odpowiedzialność za materiały, które znajdują się na budowie lub te, które są dostarczane przez firmy zewnętrzne.

 2. Sposób rozliczania za zakupione przez wykonawcę materiały budowlane, które niezbędne są do wykonania prac. Można zawrzeć, że koszty będą zwracane na podstawie dowodów zakupu.

Uwaga ! Ciężko jest skontrolować czy zakupione materiały zostały faktycznie zużyte. Nie chcąc doprowadzić do tej sytuacji to warto skorzystać z biura architektonicznego, które posiada własną ekipę remontową.

 1. Szablon protokołu odbioru lokalu /zakończenia prac. Jest to podstawa do rozliczenia się za wykonane zadania.

 2. Wysokość wynagrodzenia wykonawcy za wykonane prace i określeniem terminu płatności.

 3. Gwarancja i rękojmia, która może wynosić nawet 2 lata.

 4. Warunki rozwiązania umowy na mocy dwustronnego porozumienia, z zachowaniem odpowiednich terminów i określenie sposobu rozliczenia za już wykonane prace.

Uwaga ! Stosownie do przepisów Kodeksu Cywilnego masz prawo odstąpić od umowy w przypadku opóźniania się lub prowadzenia prac do takiego stopnia, że prawdopodobieństwo ukończenia prac w terminie jest mało realne. Dodatkowym powodem jest fakt realizowania prac w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową. Poza tym umowa może być zakończona w dowolnym momencie. Nie podając jakichkolwiek powodów, niemniej w tej sytuacji musisz zapłacić wykonawcy umówione wynagrodzenie.

Dobrze sporządzona umowa zabezpiecza inwestycję na wypadek zdarzeń nieoczekiwanych lub konfliktowych. Dla zlecającego to bezpieczeństwo, że prace przebiegną zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem. Zawsze istnieje ryzyko, że coś pójdzie nie po twojej myśli stąd warto skorzystać z biura architektonicznego.

Informacje do stworzenia artykuły były czerpane z: https://perfectspace.pl/blog/fachowo-z-fachowcem-co-powinna-zawierac-umowa-o-remont/

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież