Niszczenie materiałów spowodowane niekorzystnym oddziaływaniem środowiska zewnętrznego to częste zjawisko. Istnieje jednak wiele metod, za pomocą których można w odpowiedni sposób zabezpieczyć metale przed korozją.

Niszczenie chemiczne

W konstrukcjach stalowych często stosuje się materiały o właściwym składzie i strukturze. Nie ulegają one wówczas korozji chemicznej. Materiały często zabezpieczane są ponadto odpowiednimi powłokami, wśród których wyróżnia się warstwy malarskie lub metaliczne. Odporność na niekorzystne oddziaływanie czynników zewnętrznych wynika z pasywacji, polegającej na tworzeniu się szczelnych pokładów produktów reakcji z czynnikami agresywnymi. Tego typu warstwy powstają na stopach aluminium oraz stali, zawierających dodatkowe stopy krzemu lub chromu.

Korozja elektrochemiczna

Metody ochrony dużych instalacji technologicznych, mostów oraz zbrojeń budowlanych uwzględniane są na etapie projektowania. Chcąc uniknąć tworzenia się ogniw korozyjnych, często stosuje się nieprzewodzące uszczelki między kołnierzami scalanych rurociągów, specjalne podkładki pod głowice śrub oraz dielektryczne smary. Można również wykorzystać materiały o równomiernym rozkładzie naprężenia w sieci krystalicznej. Dobrym rozwiązaniem jest też modyfikacja środowiska korozyjnego


Ochrona katodowa

W ramach metody wyróżnia się opcję galwaniczną oraz elektrolityczną. Ochrona protektorowa nie wymaga zewnętrznego źródła prądu. Przedmiot stanowi wówczas katodę ogniwa galwanicznego, którego anodą jest mniej szlachetny metal. Protektorem może być także powłoka materiału. W przypadku elektrolitycznej metody przedmiot stanowi element ogniwa zasilanego prądem z zewnętrznego źródła. Anoda jest natomiast materiałem, który nie ulega procesowi roztwarzania.


Ochronne i metaliczne powłoki

W działaniach antykorozyjnych często stosuje się specjalne warstwy nakładane na powierzchnie metali. W metodzie tej stosuje się powłoki malarskie, katodowe i anodowe. Popularne są także warstwy adsorpcyjne wytwarzane przez specjalne inhibitory, stanowiące związki wprowadzane do korozyjnego środowiska. W tym sektorze wyróżnia się elementy anodowe oraz katodowe.

Istnieje wiele metod ochrony metalu. Warto zatem korzystać z pomocy profesjonalistów, by zabezpieczyć materiały przed niekorzystnymi działaniami środowiska. Szczegółowe informacje na temat usług świadczonych w tym obszarze dostępne są na stronie internetowej https://www.metaltech.pl/zabezpieczenia-antykorozyjne/ .

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież